Goigs a santa Limbània de Gènova.

GOIGS DE LA GLORIOSA STA. LIMBÁNIA VERGE RELIGIOSA AGUSTINA LA FESTA DE LA QUAL CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 6 DE SETEMBRE. Any 1875.

Santa Limbània de Gènova
Puig fóreu ufana flor
del jardí agustiniá
Per tot lo poble cristiá
preguéu Limbánia al Senyor.

En l'isla de Xipre nada,
de familia poderosa
filla fóreu mólt hermosa
del cel ab gracias dotada;
á Jesus Déu vostre cor
als pochs anys se consagrá.
...
A Génova trasladarvos
á un marinér concertáreu,
pero plorosa observáreu
voler en terra deixarvos,
més per forsa superior
lo barco immóbil quedá.
...
Per patrona y advocada
fins vuy vos ha venerat
la gent del Genovesat,
y sa devoció premiada
habeu ab vostre favor,
en tot lo que demaná.
...Comentaris