Pregària a la Mare de Déu de la Salut de Sabadell

Mare de Déu de la Salut de Sabadell

Déu vos salve, dolça Mare,
oh Regina del cel gloriosa!
Oh Maria, Verge pura,
més que tota creatura!
En la vida sou l'Estrella lluminosa,
i en l'agonia sou la porta del cel.
Oh Mare nostra, Font de la Salut,
Santa Maria.

Comentaris