Goigs a sant Jordi, patró de Catalunya

GOIGS DEL GLORIÓS SANT JORDI, PATRÓ DE CATALUNYA.

Sant Jordi. Fornícula a Sant Vicenç de Calders.
Foto: Àngela Llop.

Entre'ls cavallers insignes,

puix que sou tan valerós,
vull dir los grans actes dignes
de vós, Jordi generós.

Cavaller fos fidelissim,
del gran rey de paraís
y servent d'aquell dignissim,
puix de cor tan lo servís,
car en tots los vostres actes
may d'aquell vos oblidas,
servant sempre la fe y pactes
que en est món vós li prestas.
...
Y puix foreu tan insigne
y tan noble cavaller,
defenseu-nos del maligne
y del seu molt gran poder.

Cobles extretes d'un manuscrit del segle XV.
Editat en record de la festa de Sant Jordi, celebrada a Figueres. Abril de 19??.

Comentaris