Goigs a sant Simó apòstol. Fontscaldes a Valls (Alt Camp, Tarragona).

GOIGS EN ALABANÇA DEL GLORIÒS APOSTOL S. SIMÒN, PATRÒ DEL LLOCH DE FONTS-CALDES, PARROQUIA DE LA VILA DE VALLS. Any 1761.

Sant Simó apòstol

Puix que sempre sou estàt,
Veneràt per tot lo Mon:
Guardaunos de Tempestàt,
Apostol, Martyr Simòn.

Vostra Patria singular
Fou en Canà Galilèa,
Y lo Parentiu, sens par,
De la Verge Gracia plena;
Y del mateix Jesu-Christ
Redemptor de tot lo Mon.
...
Lloch de Fonts-Caldes ditxòs,
Ab Reliquia del Patrò,
Te assegura el repòs,
Ab ta gran devociò;
Y de Deu lo etern perdò
Al partir de aquest Mon.

Curàu tota enfermedàt,
Que corria per nostre Mon:
Guardaunos de Tempestàt,
Apostol, Martyr Simòn.


Església de Sant Simó de Fontscaldes, al municipi de Valls.
Foto: Àngela Llop.


Comentaris