Goigs a sant Policarp. Basílica de Sant Just i Pastor de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS BISBE, MARTYR, Y DOCTOR S. POLICARPO. Any 1714.

Sant Policarp d'Esmirna

De Policarpo blazona,
Bisbe, Martyr, y Doctor,
fou son antich defensor,
agrahida Barcelona.

Del amat Deixeble Joan
foreu Deixeble famos,
Bisbe de Esmirna zelos
de la Iglesia Farol Gran,
com fé Vostros Escrits fan,
y nostra Santa Fè abona.
...
En Sant Just de esta Ciutat,
Vostra Reliquia es Thezor,
de un Sant, y altre Sant Pastor,
Temple Devot frequentat,
y de tots perills Sagrat,
com la experiencia abona.

Esta afligida Ciutat,
com vuy tè frescas memorias,
que en dia de Vostras Glorias,
logrà del Cel la pietat,
Montjuich Vos veu Campeò armat
entre una, y altra Amazona.
...


Pel fet que el 26 de gener de 1641, dia de la seva festivitat, va tenir lloc la victòria a la Batalla de Montjuïc, sant Policarp va ésser tingut com a protector de les tropes catalanes: es va dir que havia aparegut sobre la porta de Santa Madrona de la muralla per encoratjar l'exèrcit català. Per commemorar aquesta suposada protecció, es col·locà una imatge del sant a l'església dels Sants Just i Pastor i una altra a l'església del Pi.

Basílica de Sant Just i Pastor a Barcelona
Foto: Canaan

Comentaris