Goigs a sant Eloi. Olot (Garrotxa, Girona).

COBLAS AL GLORIOS BISBE, Y CONFESSOR ST. ELOY.

El bisbe sant Eloi

Puix gosáu la claredat
del Cel ab etern repòs
siau lo nostre Advocàt,
Sant Eloy molt glorios.

La Monarquia de França
es vostra patria ditxosa,
que per Vos cobrá alabansa,
de excelent, y prodigiosa,
en ella exiu portentosa
llum de rares resplandors.
...
Vostra Confraria santa,
que en Olòt está fundada
à vostra sobra sagrada,
aumenta cosa que espanta:
el gozàr de ditxa tanta,
deu sempre à vostres favors.

A vostres peus humiliats
suplicamvos piadós:
quens siau sempre Advocàt
Sant Eloy molt gloriós.


Església parroquial de Sant Esteve d'Olot on es conserven fragments d'un retaule antic dedicat a sant Eloi. Foto: Zarateman.

Relleu del retaule de Sant Eloi, al Museu Parroquial de Sant Esteve d'Olot, que representa la predicació de Sant Eloi. Hi ha quatre relleus més sobre la vida de Sant Eloi.


Comentaris