Goigs a sant Cebrià i santa Justina. Montbau a Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS MARTYRS S. CYPRIA, Y S. JUSTINA, QUE SE CANTAN EN SA HERMITA, EN LO TERME DE SANT GENÍS DE HORTA, AHONT SE VENERAN LAS SAGRADAS RELIQUIAS DE DITS SANTS MARTYRS, Y ALTRES.

Sant Cebrià i santa Justina

Martyrs, qui vostre valor
fou fran, per virtùt Divina;
Cyprià, y Verge Justina
pregau per nos al Senyor.

Cyprià, Martyr Sagràt,
abans que no confessareu
à Christo Crucificàt,
als Dimonis invocareu:
Vèncer Justina pensareu
ab son infernal favor.
...
En alt Trono estàu posàt
per ohir vostres Devots,
que en perills, y enfermedats
en vostra Hermíta fan Vots:
Siau propicis à tots
los quius demanan favor.

Puix del Celestial Tresor
gosau ja la rica Mina;
Cyprià, y Verge Justina
pregàu per nos al Senyor.

Ermita de Sant Cebrià i santa Justina, al Parc de Collserola. Districte d'Horta-Guinardó, de Barcelona. Per tradició es diu que al segle XIII hi va fer estada sant Francesc d'Assís i el segle XVI, sant Ignasi de Loiola, i encara més tard sant Francesc Xavier. Del que sí que es té constància històrica és de la fundació de l'ordre dels mínims o de sant Francesc de Paula i de fra Bernat de Boïl, que era de procedència noble i aragonesa i que sembla que va acompanyar Cristòfor Colom en el seu segon viatge a Amèrica. De tornada retorna a la vida retirada i presideix la primera comunitat de frares mínims de Sant Cebrià.
Foto i més informació: bcn.cat.

Interior de l'ermita. Foto: Pere López.


Comentaris