Goigs a santa Teresa de Jesús. Balaguer (Noguera, Lleida).

GOIGS, EN ALABANZA DE LA SERAFICA VERGE, Y MISTICA DOCTORA SANTA THERESA DE JESUS, MARE, Y FUNDADORA DE LA SAGRADA RELIGIÓ REFORMADA DE CARMELITAS DESCALSOS, Y DESCALSAS, QUE SE VENERA EN BALAGUER.

Santa Teresa de Jesús

Ilustre Reformadora,
Del Carmelo en sa puresa,
Siau nostra Protectora.
En lo Cel, Santa Theresa.

Molt gustosa sonch al Cel,
Aquella ardent caritat,
Quant en la mes tendre edát,
Intentáreu ab gran zel,
Convertir un poble infiel,
O ser Martyr en prestesa.
...
Als qui zelan ser perfets,
Inseguint vostres pisadas,
Guiaulos de la mofadas,
Fins als mes intims retrets
Alentàu los imperfets,
Compasiva à llur flaquesa.


Antiga església de la Puríssima de Balaguer, esfondrada el 1996.
Els carmelitans descalços s'establiren a Balaguer el 1678, la seva església era dedicada a Santa Teresa. Amb la guerra del Francès la comunitat, ja molt precària, quedà força tocada i deixà d'existir amb l'exclaustració. El 1840 va passar a ser la parròquia de Sant Josep, poc després, entre el 1845 i 1868, el lloc el van ocupar les monges clarisses d’Almatà. Més endavant es va utilitzar com a caserna de la Guàrdia Civil. El culte i la parròquia es van traslladar a la propera església de la Puríssima.
Més informació: monestirs.cat. Foto: Arxiu Gavín del Monestir de les Avellanes.


Ubicació de l'antiga església de la Puríssima:

Comentaris