Goigs a la Mare de Déu de la Divina Providència. Antiga església de la Providència de Figueres (Alt Empordà, Girona).

GOIGS EN HONOR DE NOSTRA SEÑORA DE LA DIVINA PROVIDENCIA, AUSILI DE CRISTIANS, QUE SE VENERA EN SA NOVA IGLESIA DE LA VILA DE FIGUERAS.


Hermós lliri de candor
Grat á la Divina esencia
Donaunos vostre favor
Mare de la Providencia.

La Providencia divina
Del Fill, Esperit y Pare
Nos senyalá á Vos per Mare
Per gracia molt peregrina;
Per aixó á Vos se encamina
Nostre afecte ab vehemencia.
...
Com la matinal estrella
Que brilla allá en las esferas
Aparexeu en Figueras,
O maria amable y bella;
En Vos puig Mare y donssella
Figueras busca clemencia.

En Figueras la instrucció
Buscaban las tiernas noyas,
Y en son cor las ricas joyas
Del saber y educació,
Fixá aquesta Institució
Sens demora y sens dolencia.
...


Antiga església i Convent de Monges Clarisses de la Divina Providència de Figueres, construïda el 1852 i derruïda el 1973. Actualment, les Religioses Clarisses de la Divina Providència de Figueres estan en el nou Monestir de Santa Clara de Fortià.
Foto i més informació en el bloc Figueres antic
  


Localització de l'antiga església de la Providència de Figueres: 

Comentaris