Goigs a santa Eugènia. Agullana (Alt Empordà, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DE SANTA EUGENIA VERGE, Y MARTYR, QUES CANTAN EN LA CAPELLA, Y HERMITA DEL TERME DE AGULLANA, BISBAT DE GERONA.

Santa Eugènia

De prudencia soberana,
donzella de gran valor:
sou Eugenia dotada,
Martyr de gran resplandor.

De Roma en Alexandria,
vos anareu juntament
ab vostre Pare, y Mare,
obehint llur manament:
Ahont vos exercitareu
exercicis de valor.
...
La nit, que nasqué lo Señor
fou vostre Sagrat Martyri,
morireu sense temór,
per Jesu-Christ, y Maria:
Clar espil de virtuts tantas,
pregáu Jesus vostre Espos,
per aquells queus son Confrares
y per tots vostres Devots.

La vostra vida acabada,
mirall de gran resplandor:
pregáu vos al Etern Pare,
nos do sa gracia, y fervor.


Ermita i casa de colònies de Santa Eugènia d'Agullana.
Foto: Gloria Esteve Panella.

Porta de l'ermita
Foto: SEV


Comentaris