Goigs a sant Ferriol. Església de Sant Pere de Figueres (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR SANT FERRIOL, QUE SE CANTAN EN SA CAPELLA, DE SANT JACINTO Y SANT RAMON, DE LA VILA DE FIGUERAS, BISBÁT DE GERONA.

Sant Ferriol de Viena

Alcansaulos la salut
á la gent, que tant vos vol,
pregáu sempre á Deu per nos,
Gloriós Sant Ferriol.

Capitá de gran valia,
á pesár del President,
ensenyáreu la Doctrina,
als soldats y altre gent,
á la Santa Fé per Vos
sen venian ab gran vol.
...
Moltas son las presentallas,
queus aportan nit y dia,
de cera, plata y mortallas,
y las corssas cada dia,
tots estimám tals favors,
alabant á Deu queu vol.

Puix remey trobám per Vos,
sempre en tot alló quens dol,
pregáu á Jesus per nos,
Gloriós Sant Ferriol.


Església de sant Pere de Figueres, oh hi havia una capella lateral amb un retaule dedicat a sant Jacinto i a sant Ramon on també s'hi venerava a Sant Ferriol, més tard traslladat a la capella de Sant Antoni de Pàdua.
Foto: Luidger

Comentaris