Cant d'acció de gràcies a Déu: Donem gràcies al bon Déu...

DONEM GRÀCIES AL BON DÉU...

Timpà del Pare etern, de la primera meitat del segle XVI en alabastre. Restaurat l'any 2005.
Museu d'Art de Girona.

Donem gràcies al bon Déu.
Donem gràcies al bon Déu i Senyor.
Donem gràcies al bon Déu
i lloem-lo amb tot el cor.

1. Oh àngels la glòria,
amb els sants que us acompanyen,
canteu tots per sempre més
la grandesa del Senyor.

2. Oh pobles de la terra,
que cerqueu la pau perduda,
canteu tots per sempre més
la grandesa del Senyor.

3. Oh infants de tota raça
que tot just tasteu el viure,
canteu tots per sempre més
la grandesa del Senyor.

4. Adolescents i joves
que us esteu forjant la vida,
canteu tots per sempre més
la grandesa del Senyor.

5. Oh pares i famílies
que en l'amor trobeu la joia,
canteu tots per sempre més
la grandesa del Senyor.

6. Oh vells que el seny corona
i teniu la testa blanca,
canteu tots per sempre més
la grandesa del Senyor.Camí d'estiu a La Garrotxa.
Foto: Josep Maria.

Comentaris