Laments al Sant Crist de la Murtra. Canyet a Badalona (Barcelonès, Barcelona).

LAMENTOS, Y CLAMORS A LA MIRACULOSA IMATGE DEL SANT CHRISTO, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DEL MONASTIR DE LA MURTRA, ORDE DE MONJOS DE SANT GERONI.


Ab perfeta devoció
digám ab cor molt constant:
Misericordia, y perdó
concediunos Christo Sant.

Plorém amats Christians
devant desta Imatge pura,
plorém tots ab amargura
ab llagrimas abundants,
digám ab contrició
al añell en Creu penant.
...
A vostras plantas rendits
venerám vostres dolors,
suplicám vostres favors
contra los mals esperits:
donaunos la benedicció,
puix de cor estám clamánt.

Digám tots ab devoció
à Jesus sanch derramant:
Misericordia, y perdó
concediunos Christo Sant.


Font: Biblioteca de Catalunya

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
Foto: Mapio.net

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
Foto: Bob Masters.


Comentaris