Goigs a sant Antoni Maria Claret en motiu de la seva beatificació. Any 1934.

GOIGS EN LLAOR DEL BEAT ANTONI M.ª CLARET. ARQUEBISBE I FUNDADOR, BEATIFICAT PER  S. S. PIUS XI EN 25 DE FEBRER DE 1934.

Sant Antoni Maria Claret.
Imatge a la Seu de Manresa.

Ja que al Cel heu arribat
de l'amor pel camí dret:
Inflameu-nos, Beat Claret,
de la vostra caritat.

De l'apòstol amb l'alt signe
consagrat, veniu al món;
una llar cristiana i digne
dins Sallent la vida us don.
De petit, ja el vostre front
treia llum d'eternitat.
...
Des del Cel mireu propici
als qui en terra vos cantam,
deslliureu-nos de tot vici,
tot error i herètic gram;
nostre cor devinga un ram
de virtuts, a Jesús grat.

Puix que en santa eternitat
posseïu l'amor perfet:
Inflameu-nos, Beat Claret,
de la vostra caritat.


Sant Antoni Maria Claret (1807-1870) va ser beatificat el 25 de febrer de 1934 pel Papa Pius XI. Va ser canonitzat el 7 de maig de 1950 pel Papa Pius XII. Es celebra la seva festa el 24 d'octubre.

.

Comentaris