Cobles al Sant Crist d'Igualada (Anoia, Barcelona).

COBLES A HONOR DE LA FIGURA DEL S. CHRISTO DE IGUALADA. Any 1715.

Sant Crist d'Igualada

De Jesus vera figura
enclavada en la Creu
adorem tots á la una
la Imatge de nostre Deu.

Tanta es la devociò
que als quius miran causàu,
que tenint contriciò
de pecàt los apartàu,
als afligits consolàu,
mirantvos posàt en Creu
molt mes bell que Sol ni Lluna
Imatge de nostre Deu.
...
Un dia de Divendres Sant
per ser adoràt estaveu,
y veren en un instant
apareixer que suaveu,
minyons ho pronunciaren
al Poble ab clara veu
alabantvos à la una
Imatge de nostre Deu.
...
Puix tenim dell la Figura
tingàm nostre cor al seu,
y adorèm tots à la una
la Imatge de nostre Deu.El Sant Crist d'Igualada, a la Basílica de Santa Maria.

Comentaris