Goigs al sant Crist de Conques (Pallars Jussà, Lleida)

GOIGS EN ALABANÇA DEL SANT CRUCIFICI DE LA IGLESIA DE CONQUES, BISBAT DE URGELL, BARONIA DE ORCAU. FETS PER LLORENS CLERGUES, MESTRE DE CANT DE LA DITA IGLESIA, ALS 14. DE SETEMBRE, DIA DE SANTA CREU, ANY 1606. (Edició de l'any 1726).


Cantarém la Magestat
del vostre Nom poderòs,
Iesu-Christ Crucificát
Redemptor dels pecadors.

Quant plagué á Deu lo Pare
queus haguesseu de Encarnar,
y naixer de la Verge Mare
per Lom remediar:
un Angel ab gravedat
enviá molt graciòs.
...
Conques Vila molt ditxosa
de una Figura tal,
Santa, Humil, y Piadosa,
Devota molt principal:
ò vér Deu glorificat
remediau nostras dolors.
...
O Divina Magestat,
ó vér Deu, y poderòs,
Iesu-Christ Crucificát
Redemptor dels pecadors.


Font: Biblioteca de Catalunya

Pintura sobre tela, restaurada, del Sant Crist de Sant Miquel de Conques.
Foto: Pau Claramonte

Altar del Sant Crist a l'església de Conques. El Crist és una còpia de l'antic que va ser destruït l'any 1938. Foto: Jordi Contijoch
Detall del Sant Crist. Foto: Jordi Contijoch.

Església parroquial de Sant Miquel de Conques.


Comentaris