Goigs al Crist de la Providència. Pego (Marina Alta, Alacant).

GOTJOS AL SANTÍSSIM CRIST DE LA PROVIDÈNCIA

Crist de la Providència de Pego.
Foto: Banda Cristo de la Providencia.

Quan estem en ta presència
plorem tots plens d'emoció
Crist de la Providència
Donàmnos, donàmnos ta bendició.

Tu que del cel abaixares
com un home siguent Deu
que per nosaltres trobares
mort infamant en la Creu
emplea ta omnipotència
per inculcarnos perfecció.

La tristesa de ta cara
tanta dolçura conté
que t'esperit ens aclara
plé d'esperança i de fé
quant amb botxa persistència
et mirem plens d'emoció.

Imatge maravillosa
de nostres avantpassats
santa imatge prodigiosa
de pures idealitats
aixeca eixe cap que reclines
p'el mal de nostres orgulls
desclava tes mans divines
tos peus tendres, obri els ulls
eres nostra admiració.


Església de l'Assumpció de Pego, on es venera el Sant Crist de la Providència.
Foto: CTHOE


Comentaris