Goigs a sant Ferran (Ferran III de Castella).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT FERNANDO III, CONFESSOR, REY DE CASTELLA Y LLEÓ EN ESPANYA. LA FESTA DEL QUAL SE CELEBRA LO DIA 30 DE MAIG.

Sant Ferran, rei.

Rey invicte y piadós
dels moros assot y espant:
Defensau, Fernando Sant,
á vostra Espanya amorós.

D'Alfons nové y Berenguera,
reys de Lleó, vos nasquéreu,
y de la mare rebéreu
la criansa verdadera,
que os féu de Dèu temerós
ja desde petit infant.
...
De Maria devot fiel
molts temples li dedicabau
ab vos sa imátge portabau,
honrantla ab fervorós zel;
per ella surtireu vos
en tot combát triumfant.
...
Ja que de gloria gosant
sóu ab Déu tant poderós:
Defensáu, Fernando Sant,
al que os demana socós.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera.

Comentaris