Goigs a sant Sebastià. Sant Joan de Mollet (Gironès, Girona)

Sant Sebastià, màrtir

Virtut, Noblesa y valor
puix en vostre cor sobrá:
Siau nostre defensor,
Martir Sant Sebastiá.

De Pare fill de Narbona
y de Mare Milanesa,
Vostre naixement abona
ser de crescuda Noblesa,
per lo qual lo Emperador
vos elegí Capitá.

En eix poble de Mollet,
tan antiga Cofraría,
té en vostre protecció dret
i en ella sempre confía,
ont per vós Nostre Senyor
extén sa lliberal má.

Sebastiá gran Protector
deslliuráunos Soberá
del contagiós ardor
y altre tot mal inhumá:
Siau nostre defensor
Martir Sant Sebastiá.


Goigs de l'any 1704

Església i poble de Sant Joan de Mollet (Gironès)
Foto: Luis Alonso Salvador

Comentaris