Goigs a la Mare de Déu de Malenyanes. Santa Agnès de Malenyanes, a La Roca del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona)


En lo cel sou coronada,
Mare del gran Redemptor:
de Malenyanes nomenada,
vida i llum del pecador.

Plena sou de fe complida,
i de gran humilitat,
quan per virtut infinita
concebeu a l'Increat:
Ave sens crim vos nomena
lo Etern Embaixador.
...
Las prenyadas queus reclaman
ab bon cor y humilment,
de tots los treballs que passan
en aquell seu gran torment,
Ab la vostra santa mida
las deslliurau del dolor.

Puig de nos sou reclamada,
Mare de l'Etern Senyor;
siau la nostra advocada,
vida i llum del pecador.

Goigs de l'Any Marià 1954. Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Goigs del 1855

Goigs del 1710

Mare de Déu de Malenyanes
Foto: Cartoteca Digital
Ermita de Santa Maria de Malenyanes, prop de la parròquia de Santa Agnès de Malenyanes.
Foto: Conèixer Catalunya


Comentaris