Goigs a la Mare de Déu de Sasserra. Vallferosa, a Torà (La Segarra, Lleida)

GOIGS EN ALABANSA DE NOSTRA SENYORA DE SANTA MARÍA SASSERRA, CITUADA EN LO TERME DE VALLFEROSA.


Dirém ab alegría
vostres goigs Verge pia:
sou rosa sens espina,
hermosa clavellina
Verge Santa María.

Grandíssim goig tinguéreu
cuan lo Fill concebíreu,
y cuan al ángel santíssim
humilment responguéreu
que en Vos se cumpliria
tot lo que Deu volia,
Verge Santa Maria.
...
Escoltáu Soberana
aquell devot queus crida;
dauli lo queus demana,
y despres la eterna vida
en vostra companyía,
puig que de Vos confia
Verge Santa Maria.Església de Santa Maria de Sasserra o de Vallferosa
Foto: isibelfotos

L'ermita està enganxada a l'antiga rectoria i la casa dels masovers. Es troba a l'antiga carretera de Torà a Solsona. Foto i més informació: festacatalunya


Comentaris