Súpliques a la Mare de Déu de Sasserra. Vallferosa, a Torà (La Segarra, Lleida)

SUPLICAS PER A DEMANAR PLUJA A STA. MARÍA SASSERRA DE VALLFEROSA, BISBAT DE SOLSONA.


Ja que sou tant poderosa,
valgáunos, Santa Maria:
De Sasserra Verge Pia
dáunos pluja copiosa.

Vos teniu molt gran poder
devant dl Omnipotent,
y si voléu, al moment
nostra ditxa podeu fer:
per xó us prega fervorosa
esta gent que'n vos confía.
...
Aigua casi no trovám
per nostras necessitats,
s'assecan camps y plantats,
tot anuncia la fam:
la sequedat horrorosa
se va aumentant cada dia.
...
Ja que Vallferosa en Vos
sa esperanza te posada,
siauli sempre advocada,
prést enviauli socós:
mirantlo doncs carinyosa
retornauli l'alegria.

Sou nostra Mare amorosa,
sagrada Verge Maria:
De Sasserra Verge Pia
dáunos pluja copiosa.


Església de Santa Maria de Sasserra o de Vallferosa
Foto: isibelfotos

L'ermita està enganxada a l'antiga rectoria i la casa dels masovers. Es troba a l'antiga carretera de Torà a Solsona. Foto i més informació: festacatalunya

Comentaris