divendres, 6 de febrer de 2015

Goigs a sant Bernat d'Alzira (sant Bernat màrtir). Alzira (Ribera Alta, València)

GOIGS DEL GLORIOS SANCT BERNAT. MARTIR DE LA VILLA DE ALZIRA.

Sant Bernat d'Alzira o Bernat màrtir.
Va sofrir martiri amb les seves
germanes Gràcia i Maria.
Puix pera remey del mon
lo gran Deu os ha embiat;
alcanzaunos gracia, y gloria
Bernat Benaventurat.

De Almansor Rey de Carlet
fill llegitim, y agraciàt,
sou en Pintarrafes nat,
criat Moro, y dit Amèt:
Puix de Deu foreu elet
pera ser nostre advocat.
...
A casa el germà tornareu
de amor de Deu abrasat,
y en lo Batisme Sagrat
vostres germanes dotareu:
Les traguereu, y portareu
camì de la Christiandat.
...


La festa dels sants màrtirs d'Alzira (Bernat, Gràcia i Maria) es celebra a l'arxidiòcesi de València el 23 de juliol. A l'orde cistercenc el dia 1 de juny, i a Poblet (on van estar molt temps les relíquies) el 2 de setembre.

Església de Santa Caterina d'Alzira on es conserven part de les relíquies del sant.
Foto: Pablo Enzo

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada