Oració al Cor de Jesús


Oh Jesús,
jo vull sens mida 
estimar el vostre cor.
Ai! ditxós si fins la vida 
pogués dar pel vostre amor.

1. Esperançat contemplo la ferida
que en vostre pit obrí llança cruel
son resplendor a entrar-hi em convida
com finestral del gran palau del cel.

2. És vostre Cor un mar d'amor puríssim,
roent fornal d'encesa caritat,
mística font de goig regaladíssim,
nou paradís que al món ha davallat.

3. O Bon Jesús! deixeu-me, com abella,
petonejar la flor del vostre Cor;
llaga d'amor, gentil rosa vermella,
que n'és de dolç xuclar el teu licor!

4. Si com Joan pogués dins el Cenacle
en vostre pit venir-me a recolzar!...
com serafí, davant el tabernacle,
encès d'amor us vull sempre adorar.

5. Diví Pastor, cercant vostres ovelles
—Tinc set, dieu, veniu totes a Mi;
prop de mon Cor sereu com les estrelles
que dalt del cel es veuen relluir—.

6. Ací em teniu, Jesús, amb mes caigudes
pels llargs camins esgarriats del món;
de la virtut les joies he perdudes;
porto gravat el crim en el meu front.

7. Seguia ingrat del Pròdig els mals passos
fent-me, com ell, de vils plaers esclau:
desenganyat, ja torno als vostres braços,
refusareu donar-me el bes de pau?

8. Els vostres claus, espines i corona,
la llança i creu, que vinguin sobre mi!
O Cor pietós! graciosament perdona
al pecador que torna a bon camí.

9. Purifiqueu, Jesús, mos pobres llavis;
brases de foc tireu dins el meu cor
i dia i nit els meus passats agravis
esborraré cantant himnes d'amor.


Lletra: Ll. Mª de Valls C.O.
Música: Lluís Millet.


Comentaris