Himne del XXXV Congrés Eucarístic Internacional. Barcelona, any 1952.

Custòdia
Brunyola (La Selva)
Museu Diocesà

De genolls, oh Senyor, prop del Sagrari,
que guarda ço que resta d'amor i d'unitat,
venim portant les flors, que prou voldríem
que Vós ens trasmudéssiu en fruits de veritat.

Crist en totes les ànimes
i entre els pobles la Pau.

A vostres peus llençades les armes de la guerra,
flors vermelles malmeses pel neguit d'estimar;
formem de les mars totes i la terra
com un immens altar, com un immens altar!

Crist en totes les ànimes
i entre els pobles la Pau.

Puix resteu, bon Jesús, en la Custòdia
igual que la palmera que alegra l'arenal,
voldríem que en el centre de la vida
regnés sobre les coses l'encesa Caritat.

Crist en totes les ànimes
i entre els pobles la Pau.

Tal com cèrvols que cerquen la font d'aigua gemada
us sortim tots a rebre segurs que us trobarem,
puix qui la cerca té el front la besada
de la Pau que esperem.

Crist en totes les ànimes
i entre els pobles la Pau.

Que les flames bessones de les vides amigues
es moguin totes juntes en un únic daler,
tal com l'aire fa moure les espigues
que aquest sant Pa van fer.

Crist en totes les ànimes
i entre els pobles la Pau.Clica sobre les partitures per a veure-les més grans

Comentaris