Les Set Paraules de Jesús a la Creu

Sant Crist. Catedral de Còrdova

Sigui sempre beneïda
la paraula de la vida
de Jesús agonitzant;
agraïm-la, meditem-la,
com tresor del cel guardem-la 
dins de nostre cor amant.

1. Ja s'obren sos llavis
que amor van vessant.
Pare, perdoneu-los,
no saben què fan.

2. Dalt la Creu diu el bon lladre
confiat i arrepentit:
Quan sereu en vostre
recordeu's Jesús de mi.
Avui, Jesús li contesta,
seràs amb mi al Paradís.

3. Ací tens ta mare,
al deixeble diu;
girant-se a Maria:
ací tens ton fill.

4. La muntanya del Calvari
les tenebres han voltat.
Els dolors de l'agonia
fa més vius la soledat.
Déu meu, Déu meu!, Jesús clama,
per què m'heu desemparat?

5. Tinc set!, Jesús crida,
d'amor i sofrir; per dar-vos la vida
per dar-vos la vida
tinc set de morir.

6. L'obra és ja complerta,
tot és consumat:
la Glòria està oberta,
l'Infern derrotat.

7. Bon Jesús morint ensenya
de ben viure i ben morir.
L'ensenyança més formosa
la dóna amb l'últim sospir.
En les vostres mans, o Pare!,
encomano el meu esperit!

Lletra de M. Serra i Esturí, prev.  -  Música de Ll. Romeu, prev.


Comentaris