Cobles a la Mare de Déu del Miracle: "Lo bressol de Sant Josep". Riner (Solsonès, Lleida)

Mare de Déu del Miracle de Riner

Era un dematí
De la primavera,
Los aucells callaban
Menos la aureneta,
Que quant la gent dormen
Fá de centinella:
Cuidado al ruido
Que l' noy se desperta.
...
Sant Joseph la sent,
Y al instant se lleva,
Se encomana à Deu,
No te may peresa;
Que es lo principal
En cualsevol feina.

Comensa l' treball,
Esmola las einas,
Pren algunas midas
A escaire y á regla;
Y habent amidat
Ne agafa la serra.
...
Maria que ho repara
Y en forma discreta,
Perque en totas cosas
Té molta prudencia,
Pregunta à Joseph,
Quina pessa feya.

De modo semblant
Joseph li contesta,
Un bressol pel' noy,
Que ha de jeure à terra;
Ab aixó Maria
Queda molt contenta.

No hi volgué dibuixos,
Sino sencillesa,
Tant sols li demana,
Fassa una creueta;
Y que la coloquia
A la cabessera.
...
Dels infants petits
Lo que mes alegra
A totas las mares
Es gracia y vivesa;
Be podrá María
Quedar satisfeta.

Ja está resignada
A la Providencia,
Que vinga l' que vinga,
Y bressa que bressa;
Ja 'ls plors se aconsolan
Y 'ls tristos se alegran.

Ceràmica de Sant Josep amb el Nen
Torrealba (Almodovar del Río, Còrdova)

Clica a sobre per a llegir les Cobles completes
Santuari del Miracle de Riner
Foto: Wikipedia
La Verge nena, la Mare de Déu del Miracle
Foto: Conèixer Catalunya

Comentaris