Goigs a santa Llúcia, verge i màrtir

Santa Llúcia, verge i màrtir, invocada pel mal de la vista.

Puix al Cel teniu posada
molt amada,
ó Llúcia de Cristo Esposa,
ohiunos Verge Gloriosa.

En poca edat vostra vida
fonch servida,
del alt Deu la omnipotencia,
amostrá sa excel·lencia,
y sens mida,
observant en sa obediencia
de tantas virtuts dotada,
molt amada.
...
En aquesta vida trista,
de la vista,
vos tenim per protectora,
á qui favor vos implora
dauli vista,
ab llum clara y veu sonora,
guiaunos Martir sagrada
molt amada.

Al quius té per Advocada
molt amada,
ó Llúcia de Cristo Esposa
ohiunos, Verge gloriosa.

Edició de Barcelona. Font: Manel Callao a l'Aventura gogística.

Edició de Barcelona

Edició de Manresa

Edició de Reus

Edició de Vic

Edició de Valls

Edició de Tarragona

Edició de Llívia

Edició de la Pobla de Lillet
Font: Universitat Jaume I

Martiri de santa LlúciaComentaris