Goigs a sant Esteve. Vilademí (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Esteve, diaca i màrtir

Puig tant vos exalta Deu,
Que en Vos sos dons atesora:
Sant Esteva socorreu
Al devot que vos implora.

De Grecia los pares teniu,
Gamaliel vos adoctrina,
Y ple de la llum divina
De la Fé sou volcá viu:
Vostre emblema es lley de Deu,
De aquell Deu queus enamora.
...
Vos com á deixeble fiel
De Jesús crucificat,
Per los butxins heu clamat
Que perdó los done l' Cel:
¡O mon Jesús! perdoneu,
Aquesta gent pecadora.
...
Salut, salut Sant invicte,
Que en lo Cel cantan victoria,
Desde aquell trono de gloria
Lliureunos de tot conflicte:
Als vostres devots salveu
Ab vostre ma protectora.
...


Sant Esteve de Vilademí

Façana de l'església, amb una Mare de Déu sobre la porta
Més fotos de l'església i amb més resolució

Comentaris