Afectes del pecador arrepentit

AFECTES DEL PECADOR ARREPENTIT DE LES SEVES CULPES I PECATS, PLORANT I DEMANANT MISERICÒRDIA, POSTRAT ALS PEUS DE CRIST CRUCIFICAT.


O Jesus! quiu's ha posat clavat?
De peus, y de mans, Deu meu, en la Creu?
Ay! queu's miro mort aqui per mi:
Y puix Vos estau axi;
Com no moro de dolor,
Quant vos miro, ó Redemptor,
Clavat en la Creu per mi.

Quant vostra figura miro, supiro,
Quant vostra Imatge adoro, ploro,
Quant de amor veig tal portento, lamento:
Á vostres peus me presento,
Senyor, ab un cor contrit,
Y dels pecats penedit,
Suspiro, ploro, y lamento.

Vos heu sufert vehements torments,
Y dant la sanch de las venas, penas,
Morint entre los majors, dolors:
Ay! que mos pecats, y errors,
Y mon viurer tant viciós,
Son causa de patir Vos
Torments, penas, y dolors.

Veig que fins ara he estat ingrat,
Havent correspost tant mal á tal
(Com si no tingués judici) benefici:
Jo meresch lo etern suplici
Y ser per sempre perdut,
Per haver axi viscut
Ingrat á tal benefici.

Que atreviment fou lo meu, mon Déu?
De trencar la vostra lley, mon Rey?
Y fins servos un traydor, mon Senyor?
¡O si de pena y dolor,
Ara morir jo pogués,
Considerant que he ofés
Mon Deu, mon Rey, mon Senyor!

Ay! Vos me estau preguntant, quant
Serán del tot acabats mos pecats?
Y quant (me dieu tambè) plorarè!
¡O Deu meu! ditxós seré
Si á mos ulls los concediu
Fer de llagrimas un riu:
Quant mos pecats plorarè.

Tenint per vostra bondat, pietat,
Y del qui fa penitencia clemencia,
Oferintli ab compassió perdó:
Gracia tal espero jo,
Puix mas culpas vaig plorant,
Misericordia clamant,
Pietat, clemencia, y perdó.

¡O quim donás un ardent sentiment!
De mas culpas singular pesar!
Y de tots mos vicis pena y esmena!
Senyor! com la Magdalena
Á vostres peus ploraré
Dels pecats procuraré
Sentiment, pesar, y esmena.

Del Cel baxáreu per mi aqui,
Y un cor sempre compassiu teniu,
Per rebrer al pecador lo major:
Si als pecadors ab amor
Buscant va vostra bondat,
Al que buscau heu trobat,
Aqui teniu lo major.

Á Vos Redemptor meu clamo y amo,
Á Vos bon Jesus me arrimo y estimo,
Y vull amarvos sens fi mes que á mi:
En lo amor un Serafí
Per amarvos ser voldria,
Si, á Vos Jesus vida mia
Amo, y estimo mes que á mi.

Baldament que jo no fès may mes,
Lo quem pot ocasionar pecar,
Sols perque Vos sou mon Deu Jesus meu:
Si he viscut com Vos sabeu
Tant de temps sempre pecant,
Ja resolch de aqui en avant
May mes pecar, Jesus meu.

Quant vostre amor considero, espero,
Que voldréu darme de gracia la gracia:
Y dels enemichs victoria y gloria:
Bè sò del mon una escoria;
Mes atenent que sou Vos
Tan bo, y misericordiós,
Espero la gracia, y gloria.

Font: Antoni Prat i Puig

Estació del Via Crucis
Església d'Err (La Cerdanya)

Comentaris