Goigs a la Santa Creu. Anglesola (Urgell, Lleida)

GOIGS EN ALABANÇA DE SANTA CREU, DITES LES SANTES VIRTUTS D'ANGLESOLA.


Puix lo Cel, mogut de amor,
nos fa gracia peregrina;
adorém la Creu Divina
del Divino Redemptor.

Per medi de un Peregrí
vingut de la Terra Santa,
venerám Reliquia tanta,
que fa prodigis sens fi:
de Anglesola es lo Tresor,
y de gracias rica mina.

De SANTAS VIRTUTS lo nom
per Reliquia tant virtuosa,
ja en ses principis gloriosa
li dona mogut tot hom:
fou correspondrer lo amor
á virtut tan peregrina.
...
Tots anys, en agrahiment
dels beneficis rebuts,
per estas SANTAS VIRTUTS
se fa almoyna á pobre gent:
quatre pans ab gran amor
Anglesole dona fina,
adorém la Creu Divina.

Donant vida al pecador
causa gracia repentina
adorém la Creu Divina
del Divino Redemptor.Part superior del reliquiari de Santa Creu, de plata daurada, on es guarden els vuit trossets històrics del Lignum Domini o "Santes Virtuts"

Església de Sant Pau de Narbona a Anglesola
Foto: anglesola.ddl.net

Comentaris