Goigs a la Mare de Déu del Collell. Sant Ferriol (Garrotxa, Girona)

GOIGS EN ALABANSA DE NOTRA. SRA. DEL COLLELL VENERADA EN SON ANTICH SANTUARI, AVUY* SEMINARI MENOR DEL BISBAT DE GIRONA, PARROQUIA DE SANT ANDREU DEL TORN.
* El Collell va ser Seminari Menor de Girona del 1852 fins el 1942. Del 1945 al 1965 els seminaristes de Girona van continuar fent-hi estades al Collell. El Col·legi del Collell va tenir anys amb molt alumnat, però el curs 1997-98 va tancar les portes.

Mare de Déu del Collell

Puix mereixeu ser lloada;
Dels cels Reyna y Emperadora;
Salveunos, Nostra Senyora,
Del Collell intitulada.

Escrit se troba de anys ha
Que espiraba'l sigle octau,
Quant vos feu aquest Palau
El Baró de Cartellà;
Que ademés fruys li donà
Perquè hi fosseu més honrada.
...
Vingué'l Bisbe de Girona
Lorente al present Santuari
Y feu de ell un Seminari
Per ser vostra Casa bona;
Aixís que tal nom li dóna
Posantvos per sa Advocada.
...
Puix sou Vos tan exaltada
Y per tots intercessora;
Salveunos, Nostra Senyora
Del Collell intitulada.


Santuari de la Mare de Déu del Collell

Comentaris