Poema a sant Jaume, del P. Jaume Garcia Estragués

AL MEU SANT JAUME

El nom de "Fill del Tro" ja no us escau,
que Jesús us frenava l'escomesa.
Herald del Rei que al món portà la pau,
voleu tota la terra ben encesa
d'un foc d'amor, que plogui del cel blau.

Sant Jaume, apòstol

No us sé veure muntant un blanc corser,
disfressat de cabdill d'host homeiera.
Els infidels us són germans també:
vessaríeu llur sang en lluita fera,
si la vostra escampàreu per llur bé?

Vostra figura em plau de pelegrí
—carabasseta, bordó, dues petxines—,
l'amor fent-vos de guia en tot el camí,
empès per unes ànsies divines,
sota el sol ardorós o el serení.

I admiro el triomf vostre que més val,
oferint al botxí, manyac, la testa,
que del glavi rodola al cop brutal.
Fèieu així vostra major conquesta:
morint esdeveníeu immortal!

(juliol de 1943)

.

Comentaris