Goigs a santa Dorotea. Capellades (Anoia, Barcelona)

Santa Dorotea

Puix sou de Jesus Esposa
graciosa
oyiu al Devót que os canta
Doroteya Verge y Santa.

En Cesarea nasquereu
y aprenguereu
ser Donsella molt perfeta,
humil modesta y discreta
emprenguereu
la Virtut mes fina y neta,
ab que foreu del Cel Rosa
olorosa.
...
Capellades se gloria
vuy en dia
en un bras, que vostre adora,
en tempestats, gran Patrona,
nit y dia
vos mostrau ser protectora;
ab Joya tant preciosa
es ditxosa.Església de Capellades, on en honor de santa Dorotea es celebra la Festa Major d'hivern el primer cap de setmana de febrer.

Santa Dorotea

Santa Dorotea, verge i màrtir

Comentaris