Goigs a santa Anna. Parròquia de Santa Anna de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANTA ANNA, VENERADA A LA PARRÒQUIA MAJOR DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Santa Anna, Santa Maria i Jesús

Barcelona us diu veïna
del seu centre, Anna, on viviu.
Si Jesús us diu padrina,
i Maria, mare us diu!

Si el fillol dóna la cara
al treball de redimir,
també, Anna, se'ns feu mare
i hem nascut al vostre si.
No ho diríem com propina,
sinó amb dret vindicatiu.
...
Organismes de la Cúria,
confeccions, grans magatzems;
caixa i banca, sens penúria,
us eixorden de barems;
l'Ateneu, Anna, adoctrina,
si és servei, i és positiu!
...Parròquia de Santa Anna de Barcelona

Interior de l'església de Santa Anna
Foto de pmolucasx

Uns altres Goigs a santa Anna de Barcelona...


Comentaris