Goigs a sant Desideri. Mataró (Maresme, Barcelona).

GOIGS DE SANT DESIDERI MARTYR DEL QUAL TE LO SAGRAT COS LA VILA DE MATARO. Any 1688.

Sant Desideri es celebra el 19 de setembre

Puix en Mataró repós
te ya vostre cos sagrat
siau de tots Advocat,
Desideri gloriós.

La vostra mort preciosa,
ab tan noble fe illustrada,
esperança li ha deixada
de ser Vila molt dichosa
despres que en ella resposa,
vostre venerable Cos.
...
Del lloch hont vos enterraren
en Roma passats molts anys
per remey de nostres danys
à Matarò os traslladaren
y ab molta festa os posaren
en Sepulcre molt honros.
...


Comentaris