Goigs a la Mare de Déu de Puig-l'agulla (Puiglagulla). Vilalleons, a Sant Julià de Vilatorta (Osona, Barcelona)

GOIGS DE LA MIRACULOSA IMATGE DE NOSTRA SENYORA DE PUIGLAGULLA, QUES VENERA EN VILALLEONS, BISBAT DE VIC, ANTIGUAMENT MONTEGUT. COMPOSTOS NOVAMENT PER UN DEVOT EN LO ANY 1771.

Mare de Déu de Puiglagulla

Puig sou Reyna, y Protectora,
de pecadors mare amada,
ajudaunos advocada,
de Puiglagulla Senyora.

Fou la santa oraciò
del bendit Ramon Ferrer,
que veu la Divina (Esther?),
ab celestial resplandor;
pues la sort li fou trocada
trobar esta protectora.
...
Mare nostra, Reyna amada,
amparaunos sempre à tots,
vos suplicàm los devots,
vulgauho Verge sagrada,
tinguia lo quius ha implorada
gracia, no igualadora.

Puig sou de mals curadora,
dels que vos han implorada,
ajudaunos advocada
de Puiglagulla Senyora.


Mare de Déu de Puiglagulla (Puig-l'agulla)
Foto: Miguel-Angel Ramón Maramon

Santuari de la Mare de Déu de Puiglagulla, a Vilalleons
Foto: turismesantjulia.com

Interior del Santuari de Puig-l'Agulla
Foto: Marcel Puig Puig


Comentaris