Goigs d'uns catalans a la Mare de Déu de Lluc. Escorca (Mallorca).

Mare de Déu de Lluc

Puix el cel us escollia
per ser Mare dels humans:
escolteu, Verge Maria,
l'oració d'uns catalans.

El Déu de la saviesa
que tot el món ha creat
es fixà en vostra bellesa
de tota l'eternitat;
i per Mare us escollia
en sos misteriosos plans.
...
De Mallorca sou Senyora
i us pertoca tal honor,
puix ne sou llibertadora
de la mort i de l'error.
Tot el poble us elegia
i us rendia besamans.

A nosaltres, oh Regina,
que us venim a visitar,
traspassant la mar llatina
ben guiats de vostra mà;
de puresa i alegria
feu-nos gràcies abundants.

Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Mare de Déu de Lluc, patrona de l'Illa de Mallorca.
Foto: Rondaies

Santuari de la Mare de Déu de Lluc.
Foto: H. Zell.


Comentaris