Goigs a la Mare de Déu de Palau. Granollers de la Plana, a Gurb (Osona, Barcelona).

LLAHORS DE NOSTRA SENYORA DE PALAU DE SANT JULIÀ DE VILAMIROSA*.
*L'ermita, propera a Sant Julià de Vilamirosa, pertany al municipi de Gurb.

Mare de Déu de Palau. L'aplec es celebra el primer diumenge de maig.
Foto: Joan Arimany.

Puis plena de gracia estau
soberana Emperadora,
daunos gracia gran Senyora
Mare de Deu de Palau.

Humilment vostres devots
à veureus en romeria
venim ab gran alegria
per cumplir à nostres vots
en vostre Fill recabau
puys sou nostra Protectora.
...
Puix de pesta ans heu guarits
y sou desterro de guerra,
conservau á nostra terra
ab lo esfors de vostres pits:
daunos Senyora la Pau
mostrant sernos Protectora.Ermita de Santa Maria de Palau, al municipi de Gurb
Foto i més informació: Monestirs PuntcatComentaris