Goigs al màrtir sant Isidor. Corró d'Avall a Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DE SANT ISIDOR MARTIR, COL·LOCAT EN L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CORRÓ DE VALL. Any 1929.

Sant Isidor màrtir o sant Isidori de Quiós
es celebra el 14 de maig

Puix fou de Déu tan amat,
i en el Cel tan poderós,
siau-nos sempre advocat
Sant Isidor gloriós.

Tot el temps que vós visquereu
en eixa vida mortal,
guerra continua tinguereu
amb l'enemic capital,
al qual sempre haveu vençut
com a Soldat valerós.
...
Tan clars són com un mirall
els portentosos que heu obrats,
al Lloc de Corró de Vall
que'ns fan estar admirats,
alabem les grans virtuts
d'un Màrtir tan poderós.
...
Puix de Jesús i Maria
goseu Celestials favors,
ajudeu-nos nit, i dia
Sant Isidor gloriós.


Comentaris