Goigs a sant Ubald

GOIGS DEL GLORIÓS SANT UBALT, BISBE Y CONFESSOR, LA FESTA DEL QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 16 DE MAIG.

Sant Ubald de Gubbio
(Gubbio, Úmbria, Itàlia, 1084 o 1085 - 16 de maig de 1160)

Puig foreu prelat mólt digne
de la Iglesia del Senyor:
Contra lo esperit maligne
deunos Sant Ubalt favor.

Eugúbi ciutat de Umbría
fou vostra patria ditxosa,
fill de casa poderosa
que en noblesa resplandía,
títols y bens de quantía
no atraguéreu vostre cor.
...
Fins vuy dia persevera
incorrupte vostre cos,
sent son sepulcre preciós
com piscina verdadera,
qui á Vos acut ab fe entera
se lliura de tot dolor.

Puig dels devots sou insigne
y amorós benefactor:
Contra lo esperit maligne
deunos Sant Ubalt favor.


Sepulcre del sant a la Basílica de Sant Ubald de Gubbio.
Foto: Geobia.


Comentaris