Goigs a l'apòstol sant Tomàs

GOIGS EN LLAHOR DE SANT TOMÀS APOSTOL, QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 21 DE DESEMBRE*. COMPOSTS PER UN ESTUDIANT DE TEOLOGIA. Any 1869.
*Actualment es celebra el 3 de juliol.

Sant Tomàs apòstol

Puix com atleta esforsat
Vencereu l'idolatria;
Tomàs, apóstol sagrat
Oiu al qu' en vos confia.

Sou de nació, galileu
Y de ofici pescador,
Vostra virtut y fervor
Vos feya agradable á Deu:
Perçó al Sant apostolat
Jesucrist vos cridá un día.

Dexeble constant i feel
Al diví Mestre seguíreu
Y entre tots vos distingireu
Per vostre apostólich zel:
En tant qu' Ell molt aviat
A predicar vos envia.
...


Comentaris