Goigs a sant Llorenç. Guardiola de Berguedà (Berguedà, Barcelona).

COBLES DE SANT LLORENÇ, MÀRTIR, QUE ES VENERA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SAN LLORENÇ PROP BAGÀ DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ. BISBAT DE SOLSONA.

Sant Llorenç

Sant Llorenç de Déu amat,
màrtir molt miraculós:
Pregueu per tots, advocat,
puix que sou tan poderós.

Sant Llorenç, honor d'Espanya,
fóreu d'Osca natural,
ciutat que no poques guanya
amb set herois immortal,
entre els quals sou decorat
com el més insigne.
...
De Sant Llorenç prop Bagà
sou Titular i Patró,
puix per tal us aclamà
tot el poble amb devoció,
i en tota necessitat
consol espera de vós.


Monestir de Sant Llorenç prop Bagà
Foto: Montse Buscallà

Interior. Retall d'una foto de Sandra Parra.


Comentaris