Goigs a sant Ignasi patró dels exercitants

GOIGS A LLAOR DEL GLORIOSISSIM PARE SANT IGNASI DE LOIOLA PATRO DELS EXERCITANTS. Any 1956, IV Centenari de la mort de sant Ignasi.

Altar de la Santa Cova de Manresa on sant Ignasi va escriure els Exercicis Espirituals. Foto: Josep Maria.

Puix seguim la vostra escola
que és escola de fer sants:
Sant Ignasi de Loiola
vetlleu pels Exercitants!

En la Cova de Manresa
escriviu el Llibre d'Or:
cada lletra porta impresa
la claror del vostre cor!
Solitud callada i sola,
anhel de gestes gegants.

Redreçament de la vida:
Qui sóc jo? Què porto a dins?
Crist i jo. És Déu qui em crida
des dels seus amples confins!
Si per mi Jesús s'immola,
què haig de fer retut de mans?
...
Deixebles de vostra escola
feu que aprenguem a ésser sants:
Sant Ignasi de Loiola
vetlleu pels Exercitants!


Els Exercicis Espirituals resumeixen l'aprofundiment en la fe de Sant Ignasi. Sorgeixen de l'experiència personal de sant Ignasi a la cova de Manresa i s'usen en el noviciat dels jesuïtes i per part per molts catòlics en recés espiritual. Durant aquestes estades, els creients s'allunyen de la seva vida quotidiana i estan en un règim de silenci i meditació, llegint l'obra i debatent-la al final de dia en el grup o amb un director espiritual.


Comentaris