Goigs a sant Fortunat. Quart (Gironès, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR INNOCENT SANT FORTUNAT EL QUAL SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARGARIDA DE QUART.

Sant Fortunat (o sant Fortià), segons aquests Goigs un dels sants Nens Innocents que van morir per ordre d'Herodes. Per tant la il·lustració no correspon al sant. Els Goigs diuen que a Torelló s'hi veneren les relíquies. A Torelló es venera a sant Fortià, que té els Goigs amb estrofes similars relatant els mateixos fets. Així en trec la conclusió que aquest Fortunat és també sant Fortià, potser una derivació del mateix nom... 

Infant de la Magestat
Jesus unich Redemptor,
siau nostre intersessor
Gloriós Sant Fortunat.

Las antiguas Profesies
en Belem promés avian,
que molts Infants moriren
per restaurar lo Messies:
Qui aguardant lo temps millor
en Egipte fou guardat.
...
En aquest Poble de Quart,
tenim en vos confianza;
que sempre tindrém bonanza,
obrant vos de vostre part
perque teniu lo poder,
del Deu que, que vos ha creat.
...
En la borrasca majór,
ohiu qui vos ha invocát
siau nostre intercessor
Gloriós Sant Fortunat.


Interior de l'església de Santa Margarida de Quart
Foto: Jordi Contijoch


L'església d'origen romànic es troba en un petit turó a les afores del nucli urbà.


Comentaris