Lletanies de Sant Josep, renovades en motiu de l'Any de Sant Josep (2021)

Amb data 1 de maig de 2021, la Congregació pel Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ha actualitzat les antigues Lletanies en honor a Sant Josep que van ser aprovades l'any 1909 per la Seu Apostòlica. S'hi ha afegit set invocacions preses de les intervencions dels Papes que han reflexionat sobre alguns aspectes de la figura del patró de l'Església universal.

Senyor, tingueu pietat,
- Senyor, tingueu pietat,
Crist, tingueu pietat
- Crist, tingueu pietat,
Senyor, tingueu pietat,
- Senyor, tingueu pietat,

Crist, oïu-nos,
- Crist, oïu-nos,
Crist, escolteu-nos,
- Crist, escolteu-nos,

Déu, Pare celestial,
- Tingueu pietat de nosaltres,
Déu, Fill Redemptor del món
- Tingueu pietat de nosaltres,
Déu, Esperit Sant,
Tingueu pietat de nosaltres,
Trinitat Santa, un sol Déu,
Tingueu pietat de nosaltres,

Santa Maria, - Pregueu per nosaltres,
Sant Josep, - Pregueu per nosaltres,
Descendent de la noble família de David, - Pregueu per nosaltres,
Llum dels Patriarques, - Pregueu per nosaltres,
Espòs de la Mare de Déu, - Pregueu per nosaltres,
Custodi del Redemptor, - Pregueu per nosaltres,
Custodi de la Verge, - Pregueu per nosaltres,
Pare adoptiu del Fill de Déu, - Pregueu per nosaltres,
Sol·lícit defensor de Crist, - Pregueu per nosaltres,
Servent de Crist, - Pregueu per nosaltres,
Ministre de la salvació, - Pregueu per nosaltres,
Cap de la Sagrada Família, - Pregueu per nosaltres,

Josep just, - Pregueu per nosaltres,
Josep cast, - Pregueu per nosaltres,
Josep prudent, - Pregueu per nosaltres,
Josep fort, - Pregueu per nosaltres,
Josep obedient, - Pregueu per nosaltres,
Josep fidel, - Pregueu per nosaltres,

Mirall de paciència, - Pregueu per nosaltres,
Amador de la pobresa, - Pregueu per nosaltres,
Model dels treballadors, - Pregueu per nosaltres,
Exemple d'amor a la llar, - Pregueu per nosaltres,
Custodi de les verges, - Pregueu per nosaltres,
Empar de les famílies, - Pregueu per nosaltres,
Suport en les dificultats, - Pregueu per nosaltres,
Consol dels que sofreixen, - Pregueu per nosaltres,
Esperança dels malalts, - Pregueu per nosaltres,
Patró dels exiliats, - Pregueu per nosaltres,
Patró dels afligits, - Pregueu per nosaltres,
Patró dels pobres, - Pregueu per nosaltres,
Patró dels moribunds, - Pregueu per nosaltres,
Terror dels dimonis, - Pregueu per nosaltres,
Protector de la Santa Església, - Pregueu per nosaltres,

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. - Perdoneu-nos, Senyor
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. - Escolteu-nos, Senyor
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. - Tingueu pietat de nosaltres

L'heu constituït senyor de casa seva. - I cap de tota la seva heretat.

Preguem. Oh Déu, la vostra providència admirable va escollir sant Josep com a espòs de la santíssima Mare de vostre Fill unigènit; feu que des del cel intercedeixi per nosaltres aquell que ara venerem com a protector a la terra. Per Crist Senyor nostre. Amén.

Sant Josep, al Temple del Tibidabo de Barcelona.
Foto: Josep Maria.


Comentaris