Goigs a sant Llop. Figaró i Vallcàrcara (Vallès Oriental, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIÓS SANT LLOP QUE'S VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT RAFEL DE FIGARÓ I VALLCÁRCARA BISBAT DE BARCELONA*.
*Actualment és del Bisbat de Vic.

Sant Llop, es celebra l'1 de setembre.

Puig la Real descendencia,
vos obliga á ser piadós:
guardaunos Sant Llop gloriós,
de mal de coll, y esquinencia*.

Fill sou de pares molt nobles
en Orleáns procreat,
gloria de aquella Ciutat,
lustre de molts altres pobles;
gran en virtut y ciencia,
y sobre tot piadós.
...
Los miragles que havéu fèt,
son molts mes dels que se diuhen
en los llibres, que se escriuhen
de vostres notables fèts;
ni la humana eloquencia
pot fer d'ells cabals llahors.
...
Per Patró molt excelent,
El Figaró vos venera,
y de vos sempre espera
de sos esplets lo aument;
al quius demana assistencia
socorrèu molt generós.

Puig curáu tota dolencia,
y tots esperam de Vos:
guardaunos Sant Llop gloriós,
de mal de coll, y esquinencia.

* Esquinencia (angina)
Església parroquial de Sant Rafael i Santa Anna de Figaró-Montmany.
Foto: Eduardo González Palomar

Altar de l'església amb les imatges de sant Rafel, santa Anna i sant Llop a la dreta, copatrons de la parròquia. Foto: Andreu Figueras.


Comentaris