Goigs a la Mare de Déu del Roser. Bagà (Berguedà, Barcelona).

GOIGS DE NTRA. SRA. DEL ROSER. PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE. BAGÀ.

Mare de Déu del Roser

Vostres goigs amb gran plaer
cantarem Verge Maria:
puix la vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins vos, Senyora,
el Roser molt excel·lent
quan us feu mereixedora
de concebre'l purament,
donant fe al missatger
que del Cel vos trametia,
Déu el Pare, que volia
fósseu Mare del Roser.
...
Puix mostreu vostre poder,
fent miracles cada dia,
preserveu, Verge Maria
als confrares del Roser.
Comentaris