Goigs al beat Gaspar de Bono

GOIGS AL B. GASPAR DE BONO, SACERDOT PROFES DEL ORDE DE MINIMS DE SANT FRANCISCO DE PAULA, ADVOCAT CONTRA LAS TRENCADURAS, Y PARTS PERILLOSOS... 
Edicions de Girona i de Barcelona.

El beat Gaspar de Bono. Es celebra el 14 de juliol.

Puig per gran merit teniu
en la Gloria etern repós:
Pregau per tots á Deu viu,
Gaspar de Bono Gloriòs.

En Valencia Ciutat bella
en vigilia dels Sants Reys
nasquereu ab gran Estrella
per dar de Santedat Lleys:
Aquell dia tant festiu
fereu mes magestuòs.
...
Tot malalt serà curát,
si ab cor net acut al Trono,
y en tota necesitat
vos prega Gaspar de Bono:
A las Prenyadas ohiu,
y donau lo part ditxós.

Puig sou sempre compasiu
de qui os clama fervorós
pregau per tots á Deu viu,
Gaspar de Bono Gloriòs.

Edició de Girona. Font: bibliogoigs.

Edició de Barcelona


Comentaris