Goigs a la Mare de Déu d'Atotxa. Ariany (El Pla, Mallorca).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU D'ATOTXA TITULAR DE LA PARRÒQUIA D'ARIANY (MALLORCA).

Mare de Déu d'Atotxa

D'Atotxa sou titulada;
d'enllà de la mar emportada,
aquí us heu arrelada
com un roser de tot l'any.
Beneïu vostra fillada,
oh Patrona d'Ariany.

Ens parla la història vella
d'un Alberg i un Marquesat,
i ja abans, d'una Capella,
modest fogar estimat
de gent senzilla i ben nada
que del camp treia el seu guany.
...
Quan s'acosti a nostra vora
l'ala blanca de la mort,
si amb fe us invocam alhora,
Vós, Estel de bella sort,
vers la Glòria ansiada
mostrau-nos el breu tirany.
GOIGS A LA MARE DE DÉU D'ATOTXA PATRONA D'ARIANY

Vós que el mar i el continent
heu enllaçat amb l'ardor
d'un fervorós viarany,
protegiu eternament
i amarau sempre d'amor
la dolça pau d'Ariany.
...
Si la ciutat vos corona
Mare i Reina, i sou escut
del bé i la nostra salut,
també sou Verge i Patrona,
seny i llei del nostre afany;
i amb vostres ulls plens d'aurora,
sou Madona i sou Senyora
d'aquesta Vall d'Ariany.
...


Comentaris